تاریخ مسابقه: 
1402-09-16
جنسیت: 
آقا
مناسبت: 
هفته بسیج
فایل آیین نامه: 
نوع مسابقه: 
شنا
هزینه: 
200000 تومان
امتیاز مربی: 
1
امتیاز داور: 
1
رده سنی: 
ورود و خروج تیم ها: 
1401-09-16
جلسه کنگره مسابقات: 
اختتامیه و توزیع جوایز: 
نام استخر: 
پایگاه 4 استان اصفهان (باشگاه شنا کوثر ملک شهر)
توضیحات: 
ملک شهر خیابان 17 شهریور خیابان شهید افشاری . مجموعه ورزشی کوثر
مسئول برگزار کننده: 
علی علما زاده-09133185633
مسئول هماهنگی: 
اجرایی: مهرداد رئیسی پذیرش و منشی کل: ویدا دباغی
استان برگزار کننده: 
اصفهان

پسران-سطح 3-مرحله 26 المپیاد استعدادهای برتر باشگاه های شنای استان اصفهان