نام مسابقه: رکوردگیری پایان سال 1401-ویژه آقایان-رده سنی بالای 15-پایگاه ملی اسپینر
مدارس شنا نام نام خانوادگی سال تولد ماه تولد روز تولد دسته خط صدم ثانیه دقیقه استان نام مسابقه و ماده
1 قم-امید علی مظفری 1384 01 13 1 4 51 24 0 قم 50 متر آزاد
2 کرمانشاه-هیات شنا علی سراوند 1380 05 24 1 4 90 27 0 كرمانشاه 50 متر قورباغه
3 تهران-آکادمی ملی آزادی - حضرتی محمد حسین قاسمی 1384 04 08 1 4 93 48 16 تهران 1500 متر آزاد
4 قم-امید علی مظفری 1384 01 13 1 4 36 56 0 قم 100 متر آزاد

نتایج نهای مسابقات total